Лечение ад у подростков. Лечение гипертонии профессора ивана неумывакина. 2019-01-24 09:16]

Стресс-индуцированная артериальная гипертония В настоящее время под термином гипертензия следует понимать повышение числовых значений артериального давления. Артериальная гипертензия (АГ) – это хронически протекающее заболевание, характеризующееся стабильным повышением цифр артериального давления свыше 140 (систолическое) и 90 (диастолическое давление) мм. Артериальная гипертензия разделяется на первичную и вторичную (симптоматическая АГ, когда имеется известная устраняемая причина возникновения гипертензии, например, патология почек). Hg по данным как минимум двух измерений при двух или более последовательных осмотрах пациента с интервалом не менее чем 2 недели. Если речь идёт о первичной артериальной гипертензии, то установить причину её возникновения достаточно сложно, а иногда и совсем невозможно. Однако, имеются определённые этиологические факторы, усиливающие риск возникновения данного заболевания. Среди основных факторов риска,выделяют: Существуют и такие виды гипертензий, как гипертензия «белого халата» и «офисная» гипертензия. Данные виды гипертензий имеют ряд характерных лишь для них особенностей. Так, гипертензия «белого халата» и «офисная» гипертензия характеризуется отсутствием органного повреждения, вызванного гипертензией, отсутствием снижения цифр АД при антигипертензивном лечении, отсутствием гипертензивного риска будущих заболеваний сердечно-сосудистой системы, нормальными цифрами АД вне медицинских учреждений. Кроме того, следует учитывать группу лиц, страдающих АГ. В отдельные группы выделяют детей, беременных женщин и пожилых людей. У беременных может наблюдаться одна из трёх характерных форм гипертензии (а в некоторых случаях и все 3 последовательно). Беременные женщины страдают от повышенного давления таких типов, как: предшествующая АГ (характеризуется повышением цифр артериального давления до беременности и/или до 20-ой недели), преэклампсия (характеризуется наличием АГ и протеинурией, чаще всего развивается у ранее рожавших женщин), гестационная (развивается после 20-ой недели беременности). У детей и подростков повышенные цифровые значения артериального давления могут носить симптоматический, вторичный и лабильный характер. Что касается клинической картины данного заболевания, то она может отсутствовать. Единственным чётким и достоверным признаком артериальной гипертензии является повышенное артериальное давление при измерении его на обеих руках 2 раза с интервалом в 1 минуту. Кроме того, если речь идёт о вторичной гипертензии, то в главной роли выступают симптомы заболевания, спровоцировавшего (ставшего причиной) повышенного артериального давления. Лечение артериальной гипертензии должно быть комплексным и складываться как из медикаментозной, так и немедикаментозной терапии. К немедикаментозным методам лечения относятся: ограничение жидкости, соли и жиров животного происхождения, активный образ жизни, уменьшение и контроль массы тела, отказ от вредных привычек (спиртные напитки и курение). Гипертония психические заболеванияНарушения ритма сердца при гипертонии 17–18 листопада ми провели Профі-лаб, присвячений проблемам гінекології. Зібравши українських і закордонних учасників та гостей, ця конференція стала однією з найважливіших подій 2017-го року. Особливі гості, особливі теми та безперечно палкі дискусії – це все «ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ: гінекологія» ц Список скорочень АГ – артеріальна гіпертензія; АФС – антифосфоліпідний синдром; ВШ – відношення шансів; ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота; ДП – дисфункція плаценти; ПІ – пульсаційний індекс; РДС – респіраторний дистрес синдром; РНК – рибонуклеїнова кислота; САТ – середній артеріальний тис Чимало є, було й буде таких випадків, вчинків і такої дивної поведінки, за що жінок називають істеричками. лікарі, серед яких Гіппократ та Гален, описували істерію як хворобливий стан у жінок Результати та їхнє обговорення Імплантація, інвазія трофобласта та плацентація є вкрай важливими процесами, які визначають перебіг і результат вагітності. До речі, саме слово «істерія» із давньогрецького hysterikos означає «матка». При недостатності цих процесів виникають такі ускладнення вагітності, як гіпертензивні порушення, синдром втрати плода, передчасне відшарування Попри сумні демографічні показники, існуюча система гінекологічних профілактичних оглядів лишається орієнтованою переважно на виявлення онкозахворювань. По-друге, нервовий шок не дуже добре переноситься жінкою, нервова енергія якої вже перевантажена. По-третє, тварини не злягають, коли самка вагітна, було Шановні колеги! Профілактика стрептококової інфекції групи В (GBS) з пізнім початком і лікуван Розлади сну – це низка станів, які характеризуються порушенням тривалості, якості та добового ритму сну, а також пов’язаних зі сном поведінки та фізіологічних умов. Поширеність розладів сну в загальній популяції становить близько 5%. Згідно з Міжнародною класифікацією розладів сну (International Cla Протиріччя сучасних уявлень і практики За відсутності медичних протипоказань, материнське прохання є достатнім показанням для знеболення пологів. (Американське товариство акушерів-гінекологів, Американська соціологічна асоціація) Біль у пологах не є небезпечним для життя, але може спричиняти роз Що нового з’явилося в останні роки? Перелік спадкового раку в останні роки суттєво поповнився, що зумовлене виявленням нових генів, пов'язаних з гінекологічними злоякісними новотворами, а також глибшим розумінням спектру потенційних видів раку, пов'язаних з раніше описаними мутаціями. Розробка панІмунний конфлікт із власними мітохондріями має еволюційне підґрунтя. Мітохондрії еукоріотичних клітин — це нащадки внутрішньоклітинних симбіонтів бактеріального походження. Саме тому вони залишаються напівавтономними органелами, головна функція яких – продукувати енергію для клітин. Мітохондрії зали7–8 грудня 2017 року в конференц-залі готелю «Космополіт» у Києві відбулася ІХ міжнародна науково-практична конференція «Нове обличчя гінекологічної хірургії», пам'яті видатного хірурга і великого ентузіаста своєї справи, першого керівника Центру здоров'я жінки Універсальної клініки «Оберіг» АнатоліОдним з найважливіших завдань педіатричної допомоги є оцінювання й управління болем. У 2012 році ВООЗ запропонувала настанови щодо фармакологічного лікування хронічного болю у дітей з медичними захворюваннями. Мальабсорбция углеводов проявляется диареей с обильным водянистым калом, повышенным газообразованием, вздутием живота и абдоминальной болью. Метою настанов є надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо лікування болю, у тому чи Лактазная недостаточность является одним из вариантов недостаточности дисахаридаз, т. Степень выраженности клинических симпт5 липня 2017 року в Києві відбувся Перший семінар з комунікацій між медичним персоналом і батьками, націлений на покращення співпраці медичного персоналу та батьків в умовах стаціонару, зокрема, коли діти народжуються передчасно та/або мають проходити тривале лікування. На семінарі було представлено Диагностические и тактические подходы Боль и воспаление в горле – одна из самых частых причин обращения за медицинской помощью во всем мире. И в то же время, у нас эта ситуация – одна из лидирующих по количеству некорректных диагнозов и некорректных назначений антибиотиков. Это связано с отсутствие Грудне вигодовування є головною умовою, яка визначає здоров’я сучасних і майбутніх поколінь, фізичне і психічне здоров’я суспільства. Материнське молоко - ідеальна їжа для немовляти, яка цілком забезпечує всі потреби в поживних речовинах та енергії дітей перших місяців життя. Саме тому, розуміючи Изменения в диагностических и тактических подходах Рецидивирующая и хроническая боль в животе – частая проблема в педиатрической практике. На ее долю приходится каждое десятое обращение за медицинской помощью [1]. В отличие от острой боли в животе, которая чаще всего вызвана какими-то заболеваниям Дети – наиболее социально уязвимая часть населения, которая требует медико-социальной помощи. Около 40–68% детей раннего возраста испытали, по крайней мере, одно потенциально травмирующее событие, а 37% были подвержены им более одного раза [20]. Травма может быть внезапным и неожиданным событием (ав Менингит – острое инфекционное воспалительное заболевание, характеризующееся поражением преимущественно мягких мозговых оболочек головного и спинного мозга. Кроме защитных тканей, воспалению может подвергаться и головной мозг. В зависимости от типа воспаления мозговых оболочек менингиты делятся на г Дефиниции Varicella–Zoster вирус (VZV) – убиквитарный, антропонозный a-герпесвирус III типа, в случае первичного заражения вызывает ветряную оспу (Varicella), а при реактивации – опоясывающий герпес (Zoster). Ветряная оспа (ВО) – острое инфекционное заболевание, которое вызывается VZV, с воздушно- 6–8 апреля 2017 года в Универсальной клинике «Оберіг» состоялась научно-практическая конференция с международным участием «Малоинвазивная хирургия и урология детского возраста». Бо Новонароджені малюки сплять до 20 годин на добу, ось чому так важливо створити для них сприятливу та безпечну атмосферу для здорового сну. Конференция организована под патронатом МЗ Украины, Всеукраинской Ассоциации детских хирургов Украины, НМУ им. Cocoonababy® від Red Castle – це ергономічний кокон, який можна використовувати в будь-який час дня чи ночі задля комфорту та благополуччя малюка. Завдяки кокону Під терміном «нейрональний цероїдний ліпофусциноз» (NCL) розуміють найбільш розповсюджену в дитячому віці групу клінічно та генетично гетерогенних нейродегенеративних захворювань, що характеризуються внутрішньоклітинним накопиченням автофлюоресцентних ліпопігментів у різних ультраструктурних локусах Клинико-гемостазиологический алгоритм Геморрагический синдром – патологический симптомокомплекс, обусловленный нарушением свертываемости крови, увеличением проницаемости сосудов, любыми структурными и количественными изменениями клеток крови. Гемостазиологические нарушения клинически проявляются к Артеріальна гіпертензія – не частий, але серйозний патологічний стан новонародженої дитини, тим більше, що її реєстрація може свідчити про наявність вроджених вад розвитку (нирок, серця) чи розвиток ятрогенних ускладнень інтенсивної терапії Лікування Лікування повинно бути індивідуалізованим в зал Споживання алкоголю має свої особливості в різних культурах, проте статистика останніх років свідчить, що серед жінок така звичка трапляється тепер набагато частіше, ніж у попередні десятиліття. Проблема ускладнюється ще й специфічністю ефекту алкоголю в різні періоди життя жінки, зокрема, його впли Численні наукові дослідження демонструють негативний внутрішньоутробний вплив на новонароджених ряду медикаментозних та наркотичних засобів. Неонатальний абстинентний синдром (НАС) являє собою стан, який розвивається внаслідок відміни наркотичних препаратів, впливу яких плід піддавався під час внутр Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (скорочений виклад). Протокол затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 липня 2015 року N 438. Повна версія: Наданий до публікації Асоціацією н Вступ Вроджені вади серця (ВВС) є найчастішою аномалією розвитку та провідною неінфекційною причиною смертності у новонароджених. Основні вади серця трапляються з частотою до 10 випадків на 1000 пологів, що в абсолютних числах складає близько 1,2 мільйона дітей по всьому світу щороку [6]. При цьому Энтеровирусные инфекции — группа заболеваний, вызываемых различными энтеровирусами и характеризующихся полиморфизмом клинической симптоматики. В последние годы наметилась тенденция активизации энтеровирусной инфекции в мире. Энтеровирусы вызывают 33–65% всех заболеваний, сопровождающихся лихорадкой Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (скорочений виклад). Частина 3 Протокол затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 липня 2015 року N 438. Повна версія: Наданий до публікації Асо* Стаття підготовлена в рамках створення проекту клінічного протоколу Лікування у неонатології неможливе без використання продуктів крові, особливо переливань еритроцитів. До 80% передчасно народжених дітей, які народились з вагою до 1500 г, потребують хоча б одноразового переливання компонентів кр Або Як часто у житті бувають випадкові збіги? Бувають такі клінічні випадки, продовження яких може бути навіть цікавішим за початок. А початком була публікація Людмили Шупенок «Адреногенітальний синдром: випадок з практики та огляд письменництва» (журнал «З турботою про жінку», 7 (73) за 2016 ріВ предыдущем номере нашего журнала шла речь о том, что одной из наиболее важных задач педиатрической помощи является управление болью. Были расмотрены основные принципы оценивания боли у детей. Мы бы хотели продолжить эту тему и обратить ваше внимание на актуальность стратегий контроля боли у новор Тактика постнатального ведения С. Как очистить печень и организм в целомКто назначает лечение от гипертонии Интенсивный ритм жизни, высокие требования действительности, жесткие стандарты соответствия социума, непрекращающийся поток разноплановой информации стали для многих современников привычными явлениями. Однако существующий в обществе уклад вещей является для организма человека интенсивным, непрерывным, длительно воздействующим, накапливающим свое негативное воздействие на психику стрессовым фактором. Головной мозг многих взрослых адаптировался к воздействию определенных стрессоров и в состоянии обеспечить адекватную защиту организма, задействовав различные механизмы «оборонительных» реакций. Однако полностью несформированная, неокрепшая, незрелая психика детей и подростков зачастую становится беззащитной перед многими стрессовыми факторами. К тому же, присоединения гормонального хаоса в период полового созревания не лучшим образом сказывается на эмоциональной сфере подростка, нередко выливаясь в разнообразные пограничные невротические реакции или трансформируясь в психические патологии, зачастую проявляясь в виде депрессии. В пубертатном периоде происходит масштабная переоценка и замена идеалов: подросток перестает идеализировать своих предков, стремится к отдалению от родителей, однако в большинстве случаев он психологически не готов совершить такое символическое «убийство» бывших кумиров. Истинная физиологическая «разбалансированность» эмоционального фона проявляется в беспрестанной смене настроения: приступах плаксивости, периодов хандры, моментов гнетущей тоски, которых сменяет фаза психомоторного возбуждения и эйфоричного ликования. В юношеском возрасте даже незначительные трудности воспринимаются как непреодолимые проблемы, приносящие невыносимую боль. Смерть родителей, неблагополучная атмосфера в семье, разрыв отношений с «первой любовью», неудовлетворительная успеваемость в школе, социальная изоляция, неудачи в начинаниях вызывают у детей сильнейшую негативную эмоциональную реакцию, формируя депрессию и нередко подталкивая к акту отчаяния – попыткам самоубийства. Согласно многочисленным источникам статистических данных, депрессия у подростков различной степени тяжести наблюдается у 60-80% подростков, причем в большинстве случаев меланхоличные состояния, длящиеся более двух недель, требуют оказания профессиональной медицинской помощи. В детском и отроческом периоде проблема суицидального поведения стала предметом пристального внимания ученых всего мира. Согласно данным американской психиатрической ассоциации именно самоубийства являются основной причиной смертности среди детей и молодежи: ежегодно более 500 000 представителей молодого поколения делают суицидальные попытки, из них 5 000 случаев оборачиваются летальным исходом. Расстройство пубертатного возраста несет в себе высокий риск развития депрессий в период зрелости. Исследования, проводимые в больнице Модсли, показали, что следствиями депрессии у взрослого индивида часто являются долгосрочные проблемы с адаптацией в социуме, стойкие трудности в личностных отношениях, повышенный риск суицидального поведения (у более 44 % участников выборки). Установлены и подтверждены многочисленные факторы, влияющие на формирование депрессии. В большинстве клинически зафиксированных случаев, расстройство, возникшее в возрастном периоде от 12 до 25 лет, имеет наследственную природу (генетическая предрасположенность к патологиям психической сферы). Депрессия у детей и подростков значительно чаще наблюдается в тех случаях, когда в семье один или оба родителя страдают данным недугом в тяжелой форме и периодически проходят психотерапевтическое лечение. Вторым по значимости фактором, провоцирующим депрессию у подростков, выступает неблагополучная атмосфера в семье. Взросление в неполной семье, пьющие родители, отсутствие единой стратегии воспитания наследников, частые ссоры и выяснения отношений между родственниками, завышенные, несправедливые требования к ребенку оказывают огромное негативное влияние на детскую психику. Толчком для развития расстройства у подростка являются разнообразные факторы, в основе которых – влияние окружающей среды при изъянах личной идентификации ребенка (неадекватный либо неверное представление о самом себе). Ювенальный возраст — кризисный период психологического взросления, совпадающий с масштабной гормональной перестройкой в ходе полового созревания. Гормональные изменения вызывают сбой в работе нейромедиаторов, управляющих эмоциональной сферой, и возникающий дефицит определенных химических веществ запускает механизмы развития депрессии. В пубертатный период отчетливо проявляется подростковый комплекс: Важным фактором в формировании расстройства является неустойчивость и конфликтность самооценок, имеющих ригидный (негибкий), сильно колеблющийся, дезорганизующий характер. Низкий уровень самооценки, образование самомнения под влиянием внешних оценок, отрицательный окрас ретроспективного, актуального и прогностического взгляда на свою личность – идеальная платформа для психических патологий. Зачастую симптомы депрессии у подростков проявляются изменением поведения и частой сменой настроения. Ребенок, страдающий расстройством, избегает социальных контактов, прерывает отношения с друзьями, предпочитает быть в одиночестве. Ниже приведены ведущие симптомы депрессии у подростков: Вынесение диагноза подростковая депрессия проходит на основании проводимых психиатром собеседований с ребенком и его окружением, учитывая результаты специально адаптированных для детского возраста психологических тестов. Стадия и тяжесть расстройства, наличие риска суицидальных действий и, соответственно, построение схемы лечения определяется после детального изучения клинической картины заболевания. На сегодняшний день разработано и с успехом используется множество методик лечения депрессии у подростков, включающие назначение фармакологических препаратов и проведение сеансов психотерапии. В случае, когда депрессивное расстройство протекает в легкой форме, не отягощено суицидальными мыслями и социально-опасным поведением, первым выбором способов лечения является когнитивно-поведенческая терапия. Недуг, имеющий реальную причину его формирования – явную неблагополучную обстановку в семье, успешно преодолевается после проведения сеансов семейной психотерапии. Работа профессионального психолога с детьми с заниженной самооценкой, нерешительными, мнительными и робкими подростками направлена в первую очередь на формирование адекватного самоприятия, новых личных стандартов, активной жизненной позиции и ощущения собственной значимости. В случаях, когда у подростка наблюдается острое либо затяжное течение депрессии, возникает необходимость в использовании медикаментозной или комбинированной схемы лечения, нередко проводимой в условиях стационарного учреждения. Назначение антидепрессантов, нейролептиков и анксиолитиков пациентам детского и подросткового возраста – серьезная и ответственная задача, так как некоторые препараты данных классов могут провоцировать возникновение или усиление симптомов иных психических расстройств. Например: торговые названия СИОЗС с действующим веществом предпочтительны при депрессивных состояниях, протекающих с двигательной заторможенностью и повышенной сонливостью, в то время как они усугубляют симптоматику у больных с психомоторным возбуждением, страдающих бессонницей или испытывающих паническую тревогу, нередко вызывая маниакальные проявления. Если соблюдать все буквы закона, то существует лицензия на использование антидепрессантов в возрастной категории до 15 лет только для . Однако на практике применяют и иные более современные «щадящие» психотропные средства в эффективной терапевтической дозировке, которые обладают минимумом побочных эффектов. Для того, чтобы подросток ощутил действенную пользу от назначаемых препаратов, он должен не только строго соблюдать все врачебные предписания, но и стать активным участником процесса преодоления депрессии. Малая депрессия — дистимия Дистимия (малая депрессия) – хроническое депрессивное расстройство, протекающее в легкой форме, имеющее длительный, затяжной характер, симптоматически выраженное в течение двух и более лет. Спитцер, данное обозначение сейчас используется вместо существующих ранее терминов неврастения и психастения. Согласно статистическим данным НИ психического здоровья около 20% россиян в возрасте от 18 лет […]... admin, Читать далее Большая депрессия Большая депрессия (клиническая депрессия, монополярная депрессия) — аффективное расстройство, представляющее собой комплекс психических, соматических, поведенческих симптомов. Определение «монополярная депрессия» подразумевает протекание заболевания в одном диапазоне эмоционального состояния, которое можно охарактеризовать как тоскливое, подавленное настроение, неисчезающая печаль, полное отсутствие радости и удовольствия, пессимистическая оценка происходящего. Человек утрачивает интерес к увлекательным ранее занятиям, у него пропадает желание […]... admin, Читать далее Фазы депрессии Фазы заболевания ярко выражены лишь при некоторых депрессивных расстройствах. Так при тяжелом психическом заболевании – маниакальной депрессии (биполярном аффективном расстройстве) происходит волнообразное чередование аффективных состояний. Расстройство характеризует смена фаз: депрессивной (с ярко выраженной тревогой, тоской, заторможенностью) и маниакальной (с преобладанием гиперактивности, взвинченности, эйфории). Биполярное аффективное расстройство имеет несколько разновидностей, отличающихся друг от друга цикличностью и […]... admin, Читать далее Невротическая депрессия Невротическая депрессия – заболевание, возникшее вследствие воздействия психотравмирующего события. Для расстройства характерна затяжная форма невроза. Недуг может сопровождаться различными синдромами: астеническим, тревожно-фобическим, ипохондрическим. Первые признаки расстройства проявляются после воздействия на человека стрессовых факторов, причем интенсивность которых может быть не ярко выраженной, однако сама ситуация является для больного субъективно значимой проблемой. Наследственная роль (генетическая предрасположенность) в […]... admin, Читать далее Причины возникновения депрессии Исследования, проведенные экспертами из Университета Канзаса, изучив причины депрессии у свыше 2500 пациентов психиатрических клиник США, установили основные факторы риска развития депрессии. К ним относятся: Возраст от 20 до 40 лет; Изменение социального положения; Развод, разрыв отношений с близким человеком; Наличие в предыдущих поколениях актов суицида; Потеря близких родственников в возрасте до 11 лет; Преобладание […]... admin, Читать далее Психотерапия депрессии Психотерапия депрессии – уникальная система, оказывающая благоприятное лечебное воздействие на психику человека, а посредством психики – на деятельность организма в целом. Подробнее Эмоциональная лабильность: причины, признаки, методы коррекции Под термином «эмоциональная лабильность» в психиатрии подразумевают патологическое нарушение устойчивости эмоционального статуса. Подробнее Алкогольная депрессия Существует прямая связь между алкогольной зависимостью и депрессивными расстройствами: депрессия также влияет на усугубление алкоголизма, как и чрезмерный прием спиртных напитков вызывает тревожное, меланхоличное, маниакальное состояния. Подробнее Суицидальное поведение: признаки, способы предотвращения Суицидальное поведение – образ мышления и патологическая форма действий пассивного типа, чрезвычайно опасный способ ухода от разрешения жизненных проблем. Кровотечение из носа как признак гипертонииЛучшие санатории россии по лечению гипертонии Во-первых, попыткой найти истоки заболевания, которые «уходят, по-видимому, в тот возрастной период, в котором более всего формируется характер человека, его высшая нервная деятельность. Еще совсем недавно этот недуг считался заболеванием преимущественно взрослых, чаще всего пожилых людей. Причиной нервного перенапряжения в этом возрасте могут быть большая учебная нагрузка и трудности учебной программы. А этим периодом, несомненно, является детский и юношеский» (А. Но нагрузка в школе одинакова для всех детей, а гипертония развивается лишь у некоторых. Хорошо известно, что среди взрослых гипертонией чаще болеют люди «нервных» профессий: преподаватели, телефонистки, телеграфисты, журналисты и др. Каковы же причины данного заболевания у подростков и юношей? Однако лишь через 30 лет эта форма артериальной гипертонии стала специально изучаться и сформировалось мнение, что повышение АД у подростков и юношей (за исключением симптоматической гипертонии) — временное, преходящее нарушение, связанное с возрастной перестройкой организма. Значительное увеличение частоты этого заболевания среди молодежи в 60-е годы, в несколько раз превышающей его распространенность в 40—50-е годы, послужило основанием для исследований механизмов формирования юношеской гипертонии, ее проявлений, особенностей течения. Видимо, не для всех подростков бесследно проходят учеба в музыкальной школе, изучение второго иностранного языка и т.д. Многие десятиклассники, готовясь поступать в вуз, занимаются с репетиторами, а затем дважды в течение одного лета проходят экзаменационные испытания. Отрицательные эмоции, особенно повторяющиеся; также играют немаловажную роль в возникновении артериальной гипертонии. У взрослых такие эмоции вызывают неприятности на работе, дома, потеря близкого человека и пр., а у детей, как правило, неблагополучная обстановка в семье (ссоры родителей, их развод и пр.). К таким особенностям относится структура личности человека. Отрицательные эмоции могут вызвать неодинаковое, возбуждающее чувство ревности отношение родителей, учителей к детям, сложные взаимоотношения со сверстниками, неправильная реакция окружающих на изменение характера подростка. В результате обследования студентов с помощью психологических тестов нами установлено, что гипертония чаще возникает у подростков с определенными личностными чертами. Таким людям свойственна склонность к сомнениям, опасениям, им часто трудно принимать решение, и прежде чем выработать линию поведения, они многократно взвешивают возможные варианты. Для них характерны неуверенность в своих силах, излишняя озабоченность состоянием своего здоровья, пониженный уровень настроения. В то же время они стремятся быть в центре внимания окружающих. С личностными особенностями связана реакция сердечно-сосудистой системы на эмоциональный стресс. К другим факторам, способствующим развитию гипертонии у подростков и юношей, относят недостаточную двигательную активность и вредные привычки, прежде всего курение. Так, по нашим данным, среди студентов с повышенным АД 79,4% курящих юношей и 29,7% — девушек, в то время, как среди здоровых эти показатели составляют 49,3 и 11,7% соответственно. По нашим данным, 87,6% юношей и девушек с повышенным давлением не знали о нем. Для активного выявления артериальной гипертонии в нашей стране всем учащимся, начиная с 7-го класса, при ежегодных медицинских осмотрах проводится измерение АД. Выбор метода лечения данного заболевания строго индивидуален, он определяется уровнем давления, состоянием больного и т. В легких случаях — это нормализация режима дня (рациональная организация труда, достаточный сон, прогулки, занятия физкультурой), использование успокаивающей терапии (препараты валерианы, пустырника, малые транквилизаторы), в более тяжелых — гипотензивные препараты, подбор которых иногда приходится проводить в условиях стационара. Некоторые общие принципы лечения и профилактики гипертонии можно рекомендовать всем. Прежде всего надо обратить внимание на атмосферу в семье: необходимо щадить психику подростка, оберегать его от воздействий, которые могут усугубить его состояние. Продолжительность сна должна быть не менее 9 часов в сутки (для юношей 17—18 лет не менее 8½ часа.). Время обеда должно быть по возможности постоянным, после обеда — отдых в течение 1 ч (в это время можно сделать легкую гимнастику, почитать), затем — выполнение домашнего задания, начинать его следует со сложного материала, затем перейти к более легкому. Большое значение имеет организация воскресного отдыха. Желательно, чтобы в этот день подросток посвятил свое время занятиям, совершенно не относящимся к его привычной деятельности: спортивным играм, работе на даче и т.д. После каждых 45 мин занятий обязателен 10—15-минутный отдых. Вечером 2—3 часа можно посвятить спорту, домашним делам, развлечениям, но не допускать перед сном перенасыщения впечатлениями. Как показывают данные обследований, ее развитие можно задержать и даже добиться выздоровления у 10—30% больных. Залогом этого должны быть раннее выявление заболевания и своевременное настойчивое лечение. Софора японская лечение гипертонии

Learn more

Лечение ад у подростков

Артериальная гипертензия — патология, проявляющаяся увеличением кровяного давления. Зависимость этих показателей и давления выражается в центилях (существуют специальные таблицы для их определения). У детей давление зависит от возраста, пола, веса и роста. Нормальное давление находится в границах от 10 до 90 центиля. Когда показатели превышают 90 центиль, можно говорить о высоком нормальном давлении. Такое давление — это повод для диспансерного наблюдения за детьми и включения их в группу риска по гипертензивному процессу. Малыши первых лет жизни редко страдают артериальной гипертензией. Чаще всего артериальная гипертензия формируется у подростков в период полового созревания. Это объясняется возникающими в этот период вегетативными и гормональными сбоями. Причины развития детской и подростковой гипертензии, как правило, зависят от возраста ребенка. В зависимости от возраста можно разделить причины гипертензии на следующие группы: Повысить кровяное давление может неконтролируемый избыточный прием препаратов из группы адреномиметиков. Если ни одной из вышеперечисленных причин нет, то ставится диагноз первичная артериальная гипертензия. В противоположном случае диагностируется вторичная или симптоматическая гипертензия. Первичная гипертензия развивается вследствие многих причин: Механизмом, запускающим формирование артериальной детской и подростковой гипертензии, является постоянное эмоциональное напряжение, негативные эмоции. Такое воздействие на фоне мнительного и тревожного характера подростка вызывает избыточную работу симпатической системы регуляции. Что сопровождается спазмированием мышечного слоя мелких сосудов. Затем в механизм формирования включаются биологические вещества, задерживающие жидкость в организме и спазмирующие сосуды. Симпатическая регуляция оказывает прямое влияние на сосудистую сеть почек. Спазм сосудов почек включает ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. Это становится фундаментом для развития вторичного повышения артериального давления (почечной гипертензии). Высокое давление в сосудах головного мозга может спровоцировать сбои систем регуляции гомеостаза. Большую роль в формировании у детей гипертензии имеет метаболический сидром — нарушения обменных процессов. Например, при высоком весе у подростков выявляют увеличение «плохого» и снижение «хорошего» холестерина в крови, гиперурикемию, сбои устойчивости к углеводам. Основными органами, которые поражаются при артериальной гипертензии, являются сердце, сосуды, головной мозг, почки. Классификация артериальной детской или подростковой гипертензии включает в себя разделение по степеням повышения систолического компонента артериального давления. Также можно выделить классификацию по типу течения: доброкачественная и злокачественная. Артериальная гипертензия может быть: Длительнопротекающая незамеченной умеренная гипертензия переходит в выраженную стадию. Выраженная форма соответствует второй стадии гипертензии у взрослых и всегда проявляется разнообразными симптомами: Течение гипертензии может быть как плавным, так и с резкими повышениями давления. Такое резкое значительное увеличение давления называется гипертоническим кризом. Для гипертонического криза у детей и подростков характерны следующие тяжелые осложнения: Диагноз заболевания у детей ставят если три измерения кровяного давления показали, что «верхний» или «нижний» показатель выше 95 центиля по таблице распределения давления в определенной возрастной или половой группе. Подросткам старше 13 лет однозначно ставят диагноз «артериальная гипертензия» при определении давления 140/90 мм рт. Для уточнения диагноза необходимо проводить суточное измерение артериального давления, нагрузочные пробы (физическая и эмоциональная), к которым относятся велоэргометрия и специальная телеигра. Проводят ЭКГ, эхо КГ, обследование почек, легких, головного мозга, включающие в себя ультразвуковые и рентгенологические методики. При выявлении патологии какого-либо органа проводят специфические методики обследования. Кроме наблюдения педиатра обязательны консультативные осмотры у офтальмолога, нефролога, эндокринолога и невролога. Дифференциальный диагноз необходимо проводить между первичной и вторичной формами гипертензии. Также необходимо отличать вегето-сосудистые сбои по гипертоническому типу. Для них свойственна нестойкость всех диагностических показателей. Нужно постараться исключить так называемую «реакцию на белый халат», которая может возникать у ребенка при виде врача. Умеренное течение гипертонии у детей, как правило, не требует медикаментозного лечения. В таких случаях необходимо: Лечение вегетативных сбоев включает в себя физиотерапию, массаж, рефлексотерапию, углекислые и сульфидные ванны, лечебный душ, методики релаксации. Популярна фитотерапия (лечение успокаивающими и мочегонными сборами). При неэффективности предпринятых мер начинают лекарственное лечение. Используются пять основных групп препаратов: Кроме препаратов, снижающих уровень давления крови, в лечении используют сосудистые средства и улучшающие метаболизм (винпоцетин, пирацетам). Для лечения гипертонического криза нужно: Профилактика артериальной гипертензии из-за значительной ее распространенности необходимо проводить всем, независимо от возраста. Основное мероприятие при этом: формирование привычки у детей и подростков вести здоровый образ жизни. Положительная психологическая атмосфера в семье, адекватный режим труда и отдыха, здоровое питание помогают избежать возникновения артериальной гипертензии.

#

Action

Лечение ад у подростков

Антигипертензивное лечение начинают с минимальной дозы и только одним лекарственным препаратом. Желательно использование препаратов пролонгированного действия, обеспечивающих контроль АД в течение 24 ч при однократном приеме. Монотерапия имеет несомненное преимущество перед комбинированной терапией, поскольку дает меньше побочных явлений, связанных с взаимодействием двух или трех лекарств, оказывает меньшее неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему и метаболический профиль. При недостаточном эффекте целесообразно увеличить дозировку лекарственного средства. Монотерапия считается неуспешной, если при постепенном наращивании дозы препарата удовлетворительного эффекта не достигается. В этом случае, а также при плохой переносимости лекарственного средства необходима его замена на препарат другого класса. Комбинированная гипотензивная терапия возможна при неэффективности монотерапии. Оценка эффективности антигипертензивного лечения проводится через 8–12 недель от начала лечения. Оптимальная продолжительность медикаментозной терапии определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Минимальная продолжительность медикаментозного лечения — 3 месяца, предпочтительнее — 6–12 месяцев. При адекватно подобранной терапии после 3 месяцев непрерывного лечения возможно постепенное снижение дозы препарата вплоть до полной его отмены с продолжением немедикаментозного лечения при стабильно нормальном АД. Контроль эффективности немедикаментозного лечения осуществляется 1 раз в 3 месяца [4]. Использование антигипертензивных препаратов у детей и подростков осложнено недостаточной научной базой данных, касающихся эффективности лекарственных препаратов и особенностей их фармакокинетики у детей, а также отсутствием рекомендаций со стороны производителей лекарств по применению многих препаратов в детском и подростковом возрасте. Существенно затрудняет применение антигипертензивных препаратов отсутствие четких возрастных формулярных рекомендаций [4]. призвала спонсировать исследования в области антигипертензивной терапии у детей. Эти исследования увеличили количество информации относительно педиатрических дозировок, безопасности и эффективности антигипертензивных средств в детском возрасте. Рекомендуемые педиатрические дозы для антигипертензивных средств приведены в табл. В настоящее время в лечении АГ у детей и подростков имеется опыт использования большого числа антигипертензивных препаратов пяти основных групп: Возможность назначения этих препаратов была показана в рандомизированных, плацебо-контролируемых, клинических исследованиях или в серии клинических испытаний. Некоторые препараты включены в этот перечень на основании сложившегося мнения экспертов [4]. К этой группе лекарств относятся препараты, блокирующие превращение неактивного пептида — ангиотензина I в активное соединение — ангиотензин II. ИАПФ оказывают гипотензивное действие, мало влияя на сердечный выброс, частоту сердечных сокращений (ЧСС) и скорость клубочковой фильтрации. Препараты этой группы сочетают в себе преимущества в плане эффективности, низкой частоты побочных эффектов, обеспечения высокого качества жизни с доказанным кардио-, васкуло- и ренопротективным действием, а также, что особенно важно, снижения частоты сердечно-сосудистых осложнений и увеличения продолжительности жизни больных при длительном применении. ИАПФ являются метаболически нейтральными препаратами: на фоне их применения нет изменений липидного профиля, мочевой кислоты, уровня глюкозы в крови и инсулинорезистентности (последние показатели, по некоторым данным, могут даже улучшаться) [15]. В соответствии с последними рекомендациями ИАПФ могут быть назначены больным АГ в качестве монотерапии как препараты первого выбора. Особые показания: сахарный диабет, метаболический синдром, нарушение функции почек, протеинурия [4]. ИАПФ показаны больным с АГ в виде монотерапии или в сочетании с другими препаратами за исключением гипертензии, развившейся вследствие одностороннего стеноза почечной артерии единственной почки (абсолютное противопоказание) и двустороннего стеноза почечных артерий. К противопоказаниям также относят беременность, гиперкалиемию, ангионевротический отек. Нейтропения (агранулоцитоз) может развиться при применении высоких доз ИАПФ больными с коллагенозами и нарушенной почечной функцией через 3–6 месяцев с начала лечения. Обычно количество лейкоцитов восстанавливается в течение трех месяцев после отмены лекарства. Ангионевротический отек (внезапное нарушение глотания, дыхания, одутловатость лица, губ, рук, охриплость) — особенно при приеме начальной дозы — требует назначения другого препарата. Изменение биохимических показателей (увеличение уровней мочевины, креатинина, калия плазмы и уменьшение натрия) происходит преимущественно у больных с нарушенной функцией почек. Кашель (непродуктивный, персистирующий) возникает в течение первой недели, приступообразно, доводя до рвоты. Проходит через несколько дней после отмены препарата. Рекомендуется контроль калия, функции почек, контроль лейкоцитарной формулы крови каждые 8 недель лечения, при лечении девочек-подростков тест на беременность каждые 8 недель лечения Имеется опыт использования следующих препаратов: каптроприл, эналаприл, фозиноприл, лизиноприл, рамиприл. БРА — новый класс антигипертензивных препаратов с доказанным антигипертензивным эффектом и органопротективными свойствами. В отличие от ИАПФ БРА не вызывают кашель, в остальном основные побочные эффекты и противопоказания, особые показания и особые замечания совпадают с таковыми для ИАПФ. Имеется опыт использования следующих препаратов: лозартан, ирбесартан, кандесартан [4]. Ранее считалось, что бета-АБ наряду с тиазидными диуретиками являются основными лекарственными средствами для лечения АГ у детей и подростков. В настоящее время, в связи с появлением новых антигипертензивных препаратов других групп, их применение у детей и подростков ограничено [4]. Основные побочные эффекты: брадикардия, атриовентрикулярная блокада, депрессия, эмоциональная лабильность, бессонница, ухудшение памяти, утомляемость, бронхоспастические реакции, гипергликемия, мышечная слабость, нарушение потенции у юношей. Особые показания: гиперкинетический тип кровообращения, тахиаритмии, гиперсимпатикотония. При приеме внутрь бета-адреноблокаторы снижают АД в течение нескольких часов, стабильный же гипотензивный эффект наступает только через 2–3 недели. Одно из привлекательных свойств бета-АБ — постоянство их гипотензивного эффекта, который мало зависит от физической активности, положения тела, температуры и может поддерживаться при приеме достаточных доз препаратов в течение длительного времени. Особые замечания: контроль уровня глюкозы, липидов в крови, контроль ЭКГ через каждые 4 недели от начала лечения, регулярная оценка эмоционального состояния пациента, оценка мышечного тонуса. Имеется опыт использования следующих препаратов: пропранолол, метопролол, атенолол, бисопролол/гидрохлортиазид. АК (дигидропиридиновые) блокируют поступление ионов кальция в клетку, снижают превращение связанной с фосфатами энергии в механическую работу, уменьшая таким образом способность миокарда развивать механическое напряжение, снижая его сократимость. Действие этих средств на стенку коронарных сосудов ведет к их расширению (антиспастический эффект) и увеличению коронарного кровотока, а влияние на периферические артерии — к системной артериолярной дилятации, снижению периферического сопротивления, САД и ДАД (гипотензивное действие) [15]. В одну группу входят производные папаверина (верапамил, тиапамил); в другую, более многочисленную, — производные дигидропиридина (нифедипин, исрадипин, нимодипин, амлодипин и т. Дилтиазем принадлежит к производным бензотиазепина. В настоящее время известно, что при лечении АГ у детей и подростков использовались пролонгированные АК, производные дигидропиридина. Имеются данные об их эффективности в основном у детей старше 6 лет [4]. Основные побочные эффекты: тахикардия, покраснение лица, чувство жара, отеки голеней и стоп, желудочно-кишечные расстройства, мышечная слабость, лабильность настроения. Противопоказания: беременность, выраженный стеноз устья аорты. Особые показания: систолическая АГ, метаболический синдром, гипертрофия левого желудочка. Особые замечания: рекомендуется регулярная оценка эмоционального состояния пациента, оценка мышечного тонуса, наблюдение за возможным учащением ЧСС и состоянием периферического кровообращения. При появлении отеков голеней необходимо уменьшить дозу препарата. Часто отеки проходят без изменения терапии при ограничении физической активности больного. Имеется опыт использования следующих препаратов: амлодипин, фелодипин, нифедипин замедленного высвобождения. Несмотря на полувековую историю клинического применения и появление многочисленных новых классов антигипертензивных средств, диуретики сохраняют свои позиции в иерархии современных средств для длительного лечения АГ. Однако рандомизированных, клинических исследований этих препаратов у детей и подростков не проводилось. Диуретики — это лекарственные препараты, увеличивающие мочеобразование за счет снижения реабсорбции натрия и воды. Диурез регулируется как внутри-, так и внепочечными механизмами мочеотделения. В зависимости от точки приложения и механизма действия диуретики делятся на петлевые, тиазидные и калийсберегающие. В педиатрии в качестве антигипертензивных препаратов назначают ТД в низких дозах. Основные побочные эффекты: гипокалиемия, гиперурикемия, гиперлипидемия, гипергликемия, нарушение потенции у юношей, ортостатическая гипотония. Особые замечания: применять с осторожностью в связи с возможностью возникновения побочных эффектов, необходим контроль уровня калия, глюкозы, липидов крови, контроль ЭКГ каждые 4 недели лечения [4]. Многочисленными исследованиями показано, что применение малых доз диуретиков так же эффективно, как и больших. В то же время побочные эффекты — такие как гипокалиемия, гиперлипидемия и аритмии, существенно уменьшаются, а нередко и не выявляются. Однако следует подчеркнуть, что при применении малых доз стойкий гипотензивный эффект наступает медленнее — через 4 недели [15]. Имеется опыт использования следующих препаратов: гидрохлортиазид, хлорталидон, индапамид с контролируемым высвобождением. Комбинированная терапия При неэффективности монотерапии переходят ко второй ступени лечения артериальной гипертонии, при которой используются комбинации двух гипотензивных средств с различным механизмом действия, желательно в малых дозах. Выбор препаратов второй ступени делают на основании их индивидуальной переносимости при наименьшем числе побочных эффектов. Наиболее удачны сочетания ИАПФ с диуретиком, блокатора рецепторов ангиотензина с диуретиком, ИАПФ с АК, АК с диуретиком, бета-АБ с диуретиком. Лечение гипертонического криза Клиническая картина гипертонического криза характеризуется внезапным ухудшением общего состояния, подъемом САД 95 мм рт. Возможны головокружение, нарушение зрения, тошнота, рвота, озноб, бледность или гиперемия лица, ощущение страха. Подъемы АД, сопровождающиеся симптоматикой гипертонического криза, требуют безотлагательного терапевтического вмешательства. Основная цель купирования гипертонического криза — контролируемое снижение АД до безопасного уровня для предотвращения осложнений. Из-за опасности возникновения резкой артериальной гипотензии не рекомендуется быстро снижать АД. Для купирования гипертонического криза необходимо создание максимально спокойной обстановки, применение антигипертензивных препаратов, седативная терапия. Гипотензивные средства для приема внутрь успешно используют для лечения гипертонических кризов в случаях, когда необходимо умеренно быстрое, но не экстренное снижение АД, особенно в амбулаторных условиях и чаще при неосложненном гипертоническом кризе. Нифедипин под язык применяют при гипертонических кризах, требующих постепенной нормализации АД. Его действие начинается в течение первых 10 мин после приема. Продолжительность действия нифедипина, принятого под язык, — 4–5 часов. В это время можно начать лечение средствами, обладающими более длительным действием. Каптоприл также используют для купирования гипертонического криза. Действие начинается через 15 мин и продолжается 4–6 часов. Целью применения бета-АБ при гипертоническом кризе является устранение избыточной симпатикотонии. Эти препараты применяются в тех случаях, когда подъем АД сопровождается резко выраженной тахикардией и нарушениями сердечного ритма. В более тяжелых случаях, при неэффективности атенолола, используется в/в инфузия эсмолола. Предпочтение следует отдавать селективным бета1-АБ. Эсмолол — селективный бета1-АБ ультракороткого действия, не обладает внутренней симпатикомиметической и мембраностабилизирующей активностью. Антигипертензивный эффект препарата связан с отрицательными хроно- и инотропным действиями, снижением сердечного выброса и общего периферического сопротивления. В течение первой минуты препарат вводится в начальной дозе 500–600 мкг/кг. При отсутствии эффекта доза может быть увеличена на 50 мкг/кг/мин каждые 5–10 мин, до максимальной 200 мкг/кг/мин. Период полураспада препарата равен 9 мин, в течение 20 мин эсмолол полностью разрушается, выводится почками за 24–48 ч. Побочное действие: гипотония, брадикардия, снижение сократительной функции миокарда, острый отек легких [4]. Быстрое повышение диастолического давления создает реальную угрозу развития энцефалопатии. В этом случае необходимо быстро ликвидировать периферическую вазоконстрикцию, гиперволемию и церебральные симптомы (судороги, рвота, возбуждение и т. Средства первого выбора в этих ситуациях: быстродействующие вазодилятаторы — нитропруссид натрия, гидралазин, диуретики — фуросемид. Нитропруссид натрия обычно вводят больным в условиях палат интенсивного наблюдения при тщательном контроле за уровнем АД, так как небольшая передозировка препарата может вызвать коллапс. Нитропруссид натрия — артериальный и венозный вазодилятатор прямого действия. Используется практически при всех формах гипертонических кризов. Он снижает АД быстро, его дозы в процессе инфузии легко подбирать, действие прекращается в течение 5 мин после окончания введения. Нитропруссид натрия вводят в/в (50 мг в 250 мл 5-процентного раствора глюкозы начиная с 0,5 мкг/кг/мин (примерно 10 мл/час). Как правило, достаточна скорость введения 1–3 мкг/кг/мин, максимальная — 8 мкг/кг/мин. Гипотензивный эффект при лечении нитропруссидом натрия более выражен у принимающих другие гипотензивные средства. Диазоксид, гидралазин, хлорпромазин (Аминазин) и триметафен в настоящее время используются при гипертонических кризах достаточно редко. Наблюдение за больным в ходе инфузии требует особой тщательности, поскольку возможно резкое падение АД.

Action

Лечение ад у подростков

Каждый взрослый ответит на вопрос, каким должно быть в норме артериальное давление. Для взрослых такие показатели катастрофически низкие. До семи лет очень медленно идёт увеличение давления. А многие расскажут и о том, какое оно у них бывает чаще: пониженное или повышенное. Какое давление у подростков – норма, а какое – патология, знают, пожалуй, только врачи. После семи лет темпы роста ускоряются и давление у подростков - норма, почти как у взрослых. Большинство родителей считают, что у детей не может быть проблем с давлением. К 18 годам устанавливаются показатели взрослого человека. Индивидуальные показатели детей младшего возраста необходимо сопоставлять со специальными таблицами, чтобы выяснить - норма это или нет. Но довольно часто именно в подростковом возрасте происходят сбои в саморегуляции организма, в том числе, и в регуляции артериального давления. и называется систолическим, а в момент общей паузы – 70 мм. Какие показатели в норме, а какие нет, зависит от возраста человека. Давление может быть в пределах нормы, но колебаться в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Всем клеткам и тканям организма необходимы питательные вещества и кислород. Оно может или слишком подняться, или слишком упасть. Это говорит о том, что в момент сокращения желудочков сердца артериальное давление достигает 120 мм. У новорожденных детей нормальным давлением является: 66/55 мм. Так, нормальное артериальное давление у подростков может быть от 100 до 140 мм. Их доставку осуществляет кровь, которая под давлением циркулирует по сосудам. Если такие изменения длятся месяц и дольше, то в первом случае говорят о гипертонии, а во втором – о гипотонии. Если давление выходит за пределы нормы, то и транспорт веществ будет нарушен, что может привести к сбоям в работе различных органов. Так как у подростков такое состояние ещё называют вегето-сосудистой дистонией, то наиболее точным определением будет - вегето-сосудистая дистония гипертонического или гипотонического типа. Как известно, уровень давления обозначается двумя цифрами. Чтобы не допустить устойчивых нарушений, вызывающих гипертонию или гипотонию, необходимо определить, какое нормальное давление у подростка с учётом его индивидуальности. Для этого надо артериальное давление измерять регулярно. Аппарат для измерения давления (тонометр) можно без проблем приобрести в аптеках. Это раньше процесс измерения был возможен только в больнице. Но, несмотря на кажущуюся лёгкость, определить, какое давление у подростков – норма, а какое – нет, не так уж и просто. Надо, чтобы ребёнок находился в спокойном состоянии, что само по себе уже проблематично, ведь подросток испытывает волнение в ожидании результатов необычной процедуры. Только регулярность измерений может устранить эту необычность. Необходимо правильно подобрать размер манжеты, ширина которой должна быть не больше, чем две третьих длины плеча. Весь принцип работы тонометра заключается в том, что с помощью создаваемого в манжете давления воздуха артерия пережимается и кровоток останавливается. Затем воздух выпускается и при снижении давления в манжете появляется стук. Он возникает из-за движения крови по сосуду и соответствует верхнему показателю (систолическому). Звук прекращается, когда артерия восстановит свой просвет, тишина соответствует нижнему показателю. Если используется современный автоматический тонометр, то все показатели выводятся сразу на экран. Итак, если серьёзно относиться к здоровью детей, регулярно проводить измерения и знать, какое давление у подростков – норма, то легко будет диагностировать возможные отклонения.

Action

Лечение ад у подростков

Повышение давления у детей и подростков встречается не так редко: судя по данным статистики, даже дети младше 7 лет имеют артериальную гипертензию в 1-14% случаев. Пик выявления гипертонии у юных пациентов приходится на подростковый период. У младенцев повышенное давление встречается крайне редко. Обращайтесь в Центр медицины сна санатория «Барвиха». Задавайте вопросы и записывайтесь на консультацию по телефонам: 8 (495) 635-69-07, 8 (495) 635-69-08. 65-90% всех случаев повышения артериального давления (АД) у детей и подростков – это так называемая симптоматическая гипертония, при которой высокие цифры АД являются лишь симптомом другого заболевания. Среди других причин синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) встречается достаточно часто, у 1-2% детей. В группу риска по развитию этого заболевания попадают маленькие пациенты с ЛОР-патологией: аденоидами, хроническим тонзиллитом, а также дети с ожирением и особенностями развития лицевого черепа, например, маленькой, скошенной кзади нижней челюстью. Если ребенок храпит, и его сон от времени нарушается остановками дыхания в десять секунд или дольше, диагноз СОАС очень вероятен. СОАС является одной из причин формирования злокачественной (то есть устойчивой к лечению) артериальной гипертонии у детей. Начиная с 6-летнего возраста увеличивается число случаев истинной артериальной гипертонии, при которой повышенное артериальное давление не является следствием других заболеваний. Эссенциальная артериальная гипертония у ребенка практически всегда генетически обусловлена. В настоящее время выявлены несколько генов, ответственных за повышение уровня давления. Очень часто дебют заболевания приходится на период, когда ребенок переживает конфликт в семье или в школе. Замечено, что дети, страдающие гипертонией, очень часто бывают мнительны, пугливы, тревожны, склонны к депрессиям. Ребенок растет, а по мере роста меняется и его артериальное давление. Вот при каких значениях давления диагностируется артериальная гипертензия у детей разного возраста:— для 1-2-летних детей повышенным считается артериальное давление (АД) в 112 мм.рт.ст. и выше;— 3-5 лет – давление считается высоким, если достигает 116 мм.рт.ст. и выше;— 6-9 лет — артериальная гипертензия устанавливается при давлении в 122 мм.рт.ст. и выше;— 10-12 лет – высокие цифры АД – это 126 мм.рт.ст. и более;— 13-15 лет – гипертензия «начинается» от 135 мм.рт.ст.;16-18 лет – повышение давления регистрируется при выявлении цифр в 142 мм.рт.ст. При умеренной лишь немного превышают нормальные, самочувствие ребенка обычно остается хорошим. Дети могут жаловаться на быструю утомляемость, бывают раздражительными, но обычно это не настораживает родителей в плане проблем со здоровьем, и гипертония остается нераспознанной. Родители и учителя замечает, что у ребенка ухудшилась память. При ней цифры давления очень высокие, лечение не дает желаемого эффекта, а риск для здоровья максимальный. При выраженной артериальной гипертензии пациенты всегда чувствуют себя плохо. Первым этапом лечения пациентов с гипертонией всегда является коррекция образа жизни. Ребенку нужно ограничить количество потребляемой соли. Соленая рыба, копчености, сало, маринады и любые другие подобные продукты должны быть исключены из рациона больного. Если артериальная гипертония у ребенка спровоцирована или сопровождается ожирением, нужно подобрать низкокалорийную диету для снижения лишнего веса. Всем без исключения пациентам окажутся полезными умеренные физические нагрузки: плавание, ходьба, лечебная физкультура. Поскольку у многих детей повышение артериального давления связано со стрессами, необходимо по возможности избегать конфликтных ситуаций в семье и школе. В схемы лечения артериальной гипертензии у детей также могут быть включены успокаивающие травяные сборы. Для того чтобы нормализовать давление очень важно убедить юного пациента отказаться от вредной привычки. При назначении медикаментов ребенку или подростку врач стремится выбрать одно лекарство в минимально эффективной дозировке. Артериальная гипертония у ребенка лечится в основном теми же медикаментами, что и у взрослых, но их дозировки меньше. В настоящее время к применению у детей разрешены фармсредства следующих групп.— Ингибиторы АПФ и сартаны. К ним относятся Эналаприл, Каптоприл, Периндоприл (Престариум), Лизиноприл, Лозартан (Лозап).— β1-адреноблокаторы (бета-блокаторы избирательного действия). Артериальная гипертония у ребенка, которая плохо поддается лечению медикаментами, может возникать в результате развития синдрома обструктивного апноэ сна. Именно поэтому, если ваш ребенок храпит во сне и вы подозреваете наличие у него СОАС, стоит обязательно обратиться к сомнологу. Нормализация дыхания благоприятно скажется на состоянии здоровья малыша, а если у ребенка артериальная гипертония, то уровень давления заметно снизится. Центр медицины сна санатория «Барвиха» не занимается лечением пациентов детского возраста. Однако вы можете позвонить нам и рассказать о своей ситуации. Звоните по телефонам: 8 (495) 635-69-07, 8 (495) 635-69-08.

Action